BT Phone Book Distributors Wanted - SW Wales

Location
Carmarthen, Carmarthenshire (Sir Gaerfyrddin)
Salary
Typically Between £60 - £100 per route
Posted
13 Feb 2018
Closes
26 Mar 2018
Hours
Part Time

Contact Details

Mae arnom angen dosbarthwyr dros dro ar draws De Orllewin Cymru, Llanelli, Caerfyrddin, Hwlffordd, Aberdaugleddau, Penfro, Rhydaman, Aberteifi, Abergwaun, Aberporth, Castell Newydd Emlyn, Llanbedr Pont Steffan, Llandeilo a'r ardaloedd cyfagos i gyflwyno Llyfr Ffôn BT. Bydd angen cerbyd arnoch i gludo'ch Llyfrau Ffôn ac mae'r gwaith yn hyblyg iawn. Byddwch yn cael 7 diwrnod i gwblhau ardal a gallwch ddewis pan fyddwch chi'n gweithio. Llwybr nodweddiadol yw tua 800 o Lyfrau Ffôn ac amrywiadau tâl rhwng £ 60 - £ 100 y llwybr. Rydym yn talu'n gyflym gan ein bod am i chi ddod yn ôl am fwy! Gallwch weld pa lwybrau sydd ar gael yn eich ardal chi a dewis rhywfaint o waith ar ein gwefan hunan-wasanaeth (ar yr ochr dde). Gallwch hefyd e-bostio'r gair RECRUIT a'ch Cod Post i 07520 632226 a byddwn yn eich galw chi. Y Tîm Blwch Llythyrau

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We require temporary distributors all over South West Wales, Llanelli, Carmarthen, Haverfordwest, Milford Haven, Pembroke, Ammanford, Cardigan, Fishguard, Aberporth, Newcastle Emlyn, Lampeter, Llandeilo and surrounding areas to deliver the BT Phone Book. 

You will need a vehicle to transport your Phone Books and the work is very flexible. You'll be given 7 days to complete an area and you can chose when you work. 

A typical route is around 800 Phone Books and pay ranges between £60 - £100 per route. We pay very fast as we want you to come back for more! 

You can view what routes are available near you and select some work on our self service website (to the right of this ad). 

You can also text us the word RECRUIT and your Post Code to 07520 632226 and we'll call you. 

The Letter Box Team

Similar jobs